งานมหกรรมไฟฟ้านานาชาติฮ่องกง 2023 (Autaum Edition)

October 14, 2023
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ งานมหกรรมไฟฟ้านานาชาติฮ่องกง 2023 (Autaum Edition)

งานนิทรรศการไฟฟ้านานาชาติฮ่องกง เป็นงานนิทรรศการไฟฟ้านานาชาติ และเป็นงานใหญ่ที่สุดในเอเชีย

 

งานมหกรรมไฟฟ้านานาชาติฮ่องกง จะจัดขึ้นใน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-29 ตุลาคม 2023 ที่ฮ่องกง

 

หมายเลขห้องของเราคือ8-H01,8-H03,8-G02,8-G04โฟชาน ไคเชง ไลท์ จํากัด ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชมบูธของเรา

 

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ งานมหกรรมไฟฟ้านานาชาติฮ่องกง 2023 (Autaum Edition)  0

งานประมวลภาพไฟฟ้านานาชาติฮ่องกงปี 2023 ((ฉบับฤดูใบไม้ผลิ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม พ.ศ.5E-B02 04.

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ งานมหกรรมไฟฟ้านานาชาติฮ่องกง 2023 (Autaum Edition)  1

 

จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลายอย่าง ไฟโหลดแสงแสงแสงอาทิตย์ ไฟโหลดแสงแสงแสงแสงอาทิตย์ ไฟโหลดแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสงแสง