สายการผลิต

Foshan Kaicheng Lighting Co. , Ltd มีสายการผลิตมากกว่า 10 สายและพนักงานมากกว่า 100 คนซึ่งสามารถผลิตได้ 5,000 ชิ้นในแต่ละวัน

Foshan Kaicheng Lighting Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 0Foshan Kaicheng Lighting Co., Ltd. สายการผลิตของโรงงาน 1

ฝากข้อความ