ฉลองวันชาติ

September 25, 2021
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ฉลองวันชาติ

วันชาติเป็นวันหยุดตามกฎหมายที่ประเทศหนึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของประเทศวันชาติจีนหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ

 

 

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ฉลองวันชาติ  0

 

วันแรงงานสากลกำลังใกล้เข้ามาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันชาติ เราจะมีวันหยุดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 7 ตุลาคมในส่วนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดวันชาติ